Ovaj mehanizam uveden je u cilju efikasne odbrane od zlonamernih aktivnosti.

Mehanizam zahteva da se pre željene akcije unese tačan rezultat prikazane operacije.

1069 + 1915 =
Registar nacionalnog Internet domena Srbije
23:45 (CET) - 31. 08. 2015.

WhoIs upit

Unesite naziv željenog domena i proverite da li je slobodan

Želim da registrujem domen

Spisak ovlašćenih registara

Rečnik Internet pojmova

Definicije osnovnih pojmova
 
Internet je globalni komunikacioni sistem sačinjen od velikog broja međusobno povezanih autonomnih sistema (mreža), koji razmenjuju podatke koristeći zajednički skup komunikacionih protokola (TCP/IP).
 
IP broj je numerički identifikator, definisan u sklopu IP protokola, koji na jednoznačan način omogućava adresiranje uređaja povezanih na Internet.
 
Internet domen je tekstualna oznaka koje povezuje skup računara, uređaja i servisa na Internetu u jedinstvenu administrativno-tehničku celinu. Svaki domen na Internetu jednoznačno je određen globalno jedinstvenim nazivom.
 
Naziv domena sastoji se iz niza alfanumeričkih segmenata međusobno razdvojenih tačkama (na primer: www.rnids.rs)
 
DNS (Domain Name System) - Sistem Internet domena - je bazni Internet servis, koji omogućava prevođenje naziva Internet domena u IP brojeve i obrnuto.
 
DNS server je uređaj stalno povezan na Internet, koji, na zahtev korisnika, prevodi nazive domena u IP brojeve i obrnuto.
 
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - Internet korporacija za dodeljena imena i brojeve - je organizacija koja reguliše i upravlja razvojem DNS sistema i raspodelom IP adresnog prostora na globalnom nivou.
 
ccTLD (Country Code Top-Level Domain) - Teritorijalni domen najvišeg nivoa - je naziv domena vezan za međunarodnu dvoslovnu oznaku države ccTLD koju određuje ICANN (kao što je naš .RS domen).
 
ccTLD registar - Registar nacionalnog Internet domena - je baza podataka o nazivima domena registrovanim u okviru ccTLD.
 
Operator ccTLD registra je organizacija određena od strane ICANN-a, koja upravlja nacionalnim registrom Internet domena (kao što je RNIDS).
 
rsTLD registar je centralna baza podataka o .rs domenima registrovanim u okviru rsTLD, kojom upravlja RNIDS.
 
WHOIS baza rsTLD registra je javno dostupna baza podataka o korisnicima .rs domena registrovanih u okviru rsTLD registra.
 
Ovlašćeni registar je pravno lice ili preduzetnik koje, na osnovu ugovora sa Operatorom ccTLD registra, ima ovlašćenje za obavljanje poslova u vezi sa registracijom naziva domena po zahtevu krajnjih korisnika.
 

Lokalnu Internet zajednicu čine sva pravna i fizička lica koja posluju u oblasti Interneta ili koriste Internet usluge na području Republike Srbije.

87204

.rs domena

REGISTRUJTE I VI SVOJ DOMEN!

2934

.СРБ domena

REGISTRUJTE I VI SVOJ DOMEN!

© 2006-2015. RNIDS - info@rnids.rs