Ovaj mehanizam uveden je u cilju efikasne odbrane od zlonamernih aktivnosti.

Mehanizam zahteva da se pre željene akcije unese tačan rezultat prikazane operacije.

5736 - 951 =
Registar nacionalnog Internet domena Srbije
16:41 (CET) - 28. 08. 2015.

WhoIs upit

Unesite naziv željenog domena i proverite da li je slobodan

Želim da registrujem domen

Spisak ovlašćenih registara

26. 04. 2010.

Konkurs RNIDS-a za sufinansiranje projekata

Registar nacionalnog Internet domena Srbije na osnovu Finansijskog plana za 2010. godinu, Pravilnika o kriterijumima i merilima za finansiranje projekata i odluke Upravnog odbora RNIDS-a od 23. aprila 2010. raspisuje KONKURS za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruju osnovni ciljevi RNIDS-a, utvrđeni Pravilima Fonda i drugim aktima RNIDS-a.
 
Za 2010. je predviđeno finansiranje tri grupe projekata:
 • projekti u okviru programa podrške marketing aktivnostima ovlašćenih registara - tekst konkursa se može naći ovde
 • projekti u okviru programa podrške razvoju novih servisa i popularizaciji Interneta - tekst konkursa se može naći ovde
 • projekti u okviru programa podrške organizaciji stručnih skupova - tekst konkursa se može naći ovde
 
Sledeći uslovi su zajednički za sve tri kategorije projekata:
 • konkurs ima dva termina za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata u okviru dva ciklusa
 • prvi termin je 01. jun 2010.
 • drugi termin je do 01. septembra 2010.
 • u drugom ciklusu se sufinansiraju projekti sredstvima koja nisu potrošena na sufinansiranje projekata u prvom ciklusu
 • konkursna dokumentacija se distribuira elektronskim putem zainteresovanim pravnim subjektima bez nadoknade;
 • potrebno je popuniti zahtev za dostavljanje konkursne dokumentacije u elektronskom obliku; popunjeni zahtev se šalje na adresu kancelarija@rnids.rs
 • prijave za konkurs sa kompletnom dokumentacijom se šalju u elektronskom i papirnom obliku u istoj koverti na adresu RNIDS-a sa naznakom:
KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA - marketing ili
KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA - razvoj servisa i popularizacija Interneta ili
KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA - stručni skupovi
Bulevar Zorana Đinđića 65
11070 Novi Beograd
 
Po otvaranju prijava na Konkurs nadležna komisija postupa prema Pravilniku o kriterijumima i merilima za finansiranje projekata član 7. U slučaju nedostataka u prijavi, komisija obaveštava učesnika na konkursu da je potrebno dopuniti prijavu.
 
Prijave za koje je u prvom ciklusu tražena dopuna, posle dostavljanja zahtevane dopune ulaze u razmatranje u drugom ciklusu.
 
Raspored aktivnosti konkursa je zajednički za sve tri kategorije projekata:
 • konkurs se objavljuje 26. aprila 2010.
 • sutradan nakon objavljivanja konkursa počinje da teče prvi rok za podnošenje prijava koji se završava 31. maja 2010.
 • komisija otvara prispele prijave 1. juna 2010.
 • komisija završava ocenu prispelih prijava 15. juna 2010.
 • spisak projekata sa odobrenim sredstvima se objavljuje 16. juna 2010.
 • ugovori za odobrene projekte se potpisuju do 30. juna 2010.
 • drugi rok za podnošenje prijava rok počinje da teče 25. juna 2010.
 • drugi rok za podnošenje prijava se završava 31. avgusta 2010.
 • komisija otvara prispele prijave 1. septembra 2010.
 • zahtevi za dopunu prijava šalju se učesnicima na konkursu do 8. septembra 2010.
 • rok za prispeće dopuna prijava po zahtevu komisije je 15. septembar 2010.
 • komisija završava ocenu prispelih prijava do 22. septembra 2010.
 • spisak projekata odobrenih u drugom konkursnom roku se objavljuje 24. septembra 2010.
 • ugovori za projekte se potpisuju do 1. oktobra 2010.
 
Konkurs za sufinansiranje projektata u okviru programa podrške marketing aktivnostima ovlašćenih registara:
 
Konkurs za sufinansiranje projekata u okviru programa podrške razvoju novih servisa i popularizaciji Interneta:
 
Konkurs za sufinansiranje projektata u okviru programa podrške organizaciji stručnih skupova:
87251

.rs domena

REGISTRUJTE I VI SVOJ DOMEN!

2933

.СРБ domena

REGISTRUJTE I VI SVOJ DOMEN!

© 2006-2015. RNIDS - info@rnids.rs