Ovaj mehanizam uveden je u cilju efikasne odbrane od zlonamernih aktivnosti.

Mehanizam zahteva da se pre željene akcije unese tačan rezultat prikazane operacije.

22109 * 643 =
Registar nacionalnog Internet domena Srbije
14:49 (CET) - 03. 09. 2015.

WhoIs upit

Unesite naziv željenog domena i proverite da li je slobodan

Želim da registrujem domen

Spisak ovlašćenih registara

27. 03. 2012.

Konkurs za direktora

Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS, www.rnids.rs) je nezavisna, stručna, nevladina i neprofitna Fondacija koja upravlja nacionalnim internet domenom Srbije. RNIDS je osnovan 2006. godine  u cilju ostvarenja opštih interesa svih građana Srbije, uz poštovanje principa kvaliteta, efikasnosti, nezavisnosti i transparentnosti.
 
Raspisujemo konkurs za:
 

DIREKTORA

 
Zadaci i obaveze:
 
• Rukovodi opertivnim delom RNIDS-a (kreira procedure, planira usmerava i nadzire rad svojih saradnika);
• Obavlja aktivnosti koje su u cilju realizacije vizije i misije organizacije, sprovodi politiku UO;
• Komunicira sa ovlašćenim registrima, međunarodnim institucijama i širom javnošću;
• Priprema u saradnji sa Upravnim odborom dugoročne planove razvoja i dugoročne projekcije finansijskog poslovanja;
• Vodi računa o novim trendovima i rešenjima u upravljanju i tehnologiji koji mogu uticati na budući rad Fondacije RNIDS i predlaže njihovu primenu. 
 
Detaljniju sistematizaciju radnog mesta možete videti  http://my.rs/82v
 
Zahtevi:
 
• VII-1b odnosno VII-2 stepen stručne spreme - završene četvorogodišnje fakultetske studije (240 espb bodova) plus postdiplomske studije (60 odnosno 120 espb bodova)
• Pet godina iskustva na rukovodećim poslovima, od čega tri godine rukovodećeg iskustva u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, Internet servisa ili usluga
• Iskustvo u pripremi strateških planova, planova poslovanja i finansijskih planova i njihovom uspešnom sprovođenju 
• Iskustvo u uspešnom predstavljanju i zastupanju stavova u javnosti 
• Znanje engleskog jezika na nivou C1 Zajedničkog evropskog okvira za jezike Saveta Evrope 
   
Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, mogu poslati svoj CV i motivaciono pismo najkasnije do 19.04.2012. na e-mail adresu: candidate.selection@adizes.rs
 
Biće kontaktirani samo kandidati/kandidatkinje koji uđu u uži izbor!
87250

.rs domena

REGISTRUJTE I VI SVOJ DOMEN!

2934

.СРБ domena

REGISTRUJTE I VI SVOJ DOMEN!

© 2006-2015. RNIDS - info@rnids.rs